Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

Znak sprawy: MAD.26.20.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro
na zadanie pn.:

 


„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów
Muzeum Śląska Opolskiego”

 

Pełna treść wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

 

 

SIWZ – Część I – INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW
PDFSIWZ – Część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.pdf

SIWZ – Część II – WYKAZ  PUNKTÓW  POBORU  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ
PDFSIWZ – Część II – WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.pdf

SIWZ – Część III – WZÓR  UMOWY
PDFSIWZ – Część III – WZÓR UMOWY.pdf

SIWZ – Część IV – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
DOCSIWZ – Część IV – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO.doc

SIWZ – Część V – ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
DOCSIWZ – Część V – ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY.doc

Wersja XML