Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

Znak sprawy: MAD.26.6.2019

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.:

 

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

 

Pełna treść wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

SIWZ cz. I obiekty MŚO
PDFSIWZ cz. I obiekty MŚO.pdf

SIWZ cz. II wykaz ppe MSO
PDFSIWZ cz. II wykaz ppe MSO.pdf

SIWZ cz. III - wzór umowy MSO
PDFSIWZ cz. III - wzór umowy MSO.pdf

SIWZ cz. IV - formularz ofertowy
DOCXSIWZ cz. IV - formularz ofertowy.docx

SIWZ cz. V - załączniki do oferty
DOCXSIWZ cz. V - załączniki do oferty.docx

 

Wersja XML