Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
79636600664565531788979109628180827008336100
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
841788238645653171597938982182356922730765306656
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
758758955960596966096313553563726073533853356434
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
504050777143436241814814376046996048624869626900
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
301027073892311832633082362333873968395845863993
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
155916802651235826952531262029763014357427702867
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
192391057797116413441338144711061333
 1. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 75429
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 43613
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21459
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 18808
 5. Oferty pracy
  Wyświetleń: 10437
 6. Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego.
  Wyświetleń: 7049
 7. Dyrektor i Rada Muzealna
  Wyświetleń: 6281
 8. Regulamin Organizacyjny Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 5585
 9. Ogłoszenia archiwalne
  Wyświetleń: 5413
 10. Kodeks etyki pracowników Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 5212
 11. Statut Muzeum Śląska Opolskiego XXXII-402-2013
  Wyświetleń: 4789
 12. Książka teleadresowa
  Wyświetleń: 4681
 13. Budżet
  Wyświetleń: 4233
 14. Majątek publiczny
  Wyświetleń: 4109
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4067
 16. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3951
 17. Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
  Wyświetleń: 3946
 18. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 3921
 19. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3806
 20. Sprawy zawiązane z wywozem zabytków za granicę
  Wyświetleń: 3615
 21. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie MŚO w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 3218
 22. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3206
 23. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3198
 24. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3095
 25. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3015
 26. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 2855
 27. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę zestawu sprzętu fotograficznego wraz z osprzętem.
  Wyświetleń: 2803
 28. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 2666
 29. Przetargi archiwalne
  Wyświetleń: 2383
 30. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę zestawu sprzętu optycznego z osprzętem
  Wyświetleń: 2326
 31. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: przygotowanie i wdrożenie strony internetowej dot. ważek
  Wyświetleń: 2314
 32. Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 2214
 33. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na sprzedaż i dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2183
 34. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę sprzętu wystawienniczego w postaci 4 sztuk infokiosków
  Wyświetleń: 2159
 35. Rys historyczny
  Wyświetleń: 2140
 36. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny
  Wyświetleń: 2124
 37. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 2001
 38. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej rów-nowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę zestawu sprzętu fotograficznego wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 1985
 39. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzedaż i dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1985
 40. Kontrola Zarządcza w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1982
 41. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równo-wartości kwoty 30 000 euro na Dostawę zestawu sprzętu optycznego wraz z osprzętem.
  Wyświetleń: 1966
 42. Archiwum Zakładowe
  Wyświetleń: 1953
 43. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę sprzętu wystawienniczego w postaci 4 sztuk infokiosków
  Wyświetleń: 1844
 44. Zapytanie ofertowe na dostawę kompletu ścianek ekspozycyjnych do prezentacji wystawy objazdowej wraz z akcesoriami i montażem.
  Wyświetleń: 1840
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1817
 46. Pytania i odpowiedzi dotyczące treśći zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych - prace remontowo-budowlane w obiekcie MŚO w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 1797
 47. Zakres zbiorów
  Wyświetleń: 1791
 48. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę ścianek modułowych z ekranami szklanymi oraz gablot wystawienniczych wraz z akcesoriami i montażem
  Wyświetleń: 1768
 49. Pytania i odpowiedzi dotyczące treśći zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 1764
 50. Godziny otwarcia
  Wyświetleń: 1753
 51. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent w Dziale Przyrody
  Wyświetleń: 1745
 52. Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont i przebudowa budynku Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz przebudowa piwnicy z historyczną studnią przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu
  Wyświetleń: 1735
 53. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent/ka Dyrekcji
  Wyświetleń: 1725
 54. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: druk materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyjnych.
  Wyświetleń: 1713
 55. Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 1671
 56. Pytania i odpowiedzi dotyczące treści zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę zestawu sprzętu optycznego z osprzętem
  Wyświetleń: 1630
 57. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: druk materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyjnych.
  Wyświetleń: 1624
 58. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na na dostawę kompletu ścianek ekspozycyjnych do prezentacji wystawy objazdowej wraz z akcesoriami i montażem
  Wyświetleń: 1616
 59. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postęp. o wart. nie przekraczającej równowart. kwoty 30000 euro na Dostawę i montaż zestawu ścianek modułowe z ekranami i gabloty wraz akcesoriami z ekranami szklanymi i akcesoriami
  Wyświetleń: 1599
 60. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: Digitalizacja zabytków ze zbiorów Jana Cybisa
  Wyświetleń: 1574
 61. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego
  Wyświetleń: 1549
 62. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1538
 63. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 1523
 64. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1521
 65. Wpis do rejestru
  Wyświetleń: 1505
 66. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: dostawę materiałów plastycznych i innych do wykorzystania w pracy twórczej
  Wyświetleń: 1476
 67. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1462
 68. Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1443
 69. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowar-tości kwoty 30 000 euro na digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa.
  Wyświetleń: 1435
 70. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Wyświetleń: 1428
 71. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 1418
 72. Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent w Dziale Przyrody
  Wyświetleń: 1388
 73. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Wyświetleń: 1364
 74. Zaproszenie do składania ofert na: system wystawienniczy do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwunastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem
  Wyświetleń: 1363
 75. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa
  Wyświetleń: 1334
 76. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę druku i dostawy albumu: Jan Cybis – malarstwo ze zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 1297
 77. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemu wystawienniczego do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwu-nastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem
  Wyświetleń: 1220
 78. Plan postępowań na 2020 r. o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 30 tys. euro w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1218
 79. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dostawę materiałów plastycznych i innych do wykorzystania w pracy twórczej.
  Wyświetleń: 1209
 80. Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 1156
 81. NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na przygotowanie i wdrożenie strony internetowej dot. ważek
  Wyświetleń: 1137
 82. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa
  Wyświetleń: 1101
 83. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: usługę wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola
  Wyświetleń: 1081
 84. Nabór na wolne stanowisko pracy - grafik, specjalista ds. wizerunku
  Wyświetleń: 1051
 85. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem (...)
  Wyświetleń: 1048
 86. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”
  Wyświetleń: 1026
 87. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.
  Wyświetleń: 1017
 88. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Dotyczy: Przetargu nieograniczonyego na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.
  Wyświetleń: 1007
 89. Informacja z otwarcia ofert, Dotyczy: Przetargu nieograniczonyego na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.
  Wyświetleń: 1005
 90. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro usługę opracowania i wdrożenia portalu dot. twórczości Jana Cybisa dostosowanego do osób niedowidzących
  Wyświetleń: 992
 91. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Asystent Konserwatorski
  Wyświetleń: 988
 92. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: usługę opracowania i wdrożenia portalu dot. twórczości Jana Cybisa dostosowanego do osób niedowidzących
  Wyświetleń: 979
 93. Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: dostawę pętli indukcyjnej, jej montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi wdrożonego systemu wspomagania słuchu
  Wyświetleń: 976
 94. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”
  Wyświetleń: 973
 95. Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego"
  Wyświetleń: 969
 96. Ogłoszenie na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego syste-mu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 969
 97. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Dotyczy: Zamówienia na na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej (...)
  Wyświetleń: 967
 98. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”
  Wyświetleń: 954
 99. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”
  Wyświetleń: 941
 100. Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 934
 101. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT, Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 933
 102. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Adiunkt w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.
  Wyświetleń: 920
 103. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy: Ogłoszenie na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 912
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystentka Dyrekcji
  Wyświetleń: 906
 105. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę pętli indukcyjnej, jej montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi (...)
  Wyświetleń: 900
 106. Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 867
 107. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 846
 108. Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer/pracownik gospodarczy w Muzeum Czynu Powstańczego
  Wyświetleń: 845
 109. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. powyżej kwoty 30 tys. euro
  Wyświetleń: 842
 110. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Edukator Muzealny w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 809
 111. Nabór na wolne stanowisko pracy - Edukator muzealny
  Wyświetleń: 809
 112. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Grafik, specjalista ds. wizerunku
  Wyświetleń: 807
 113. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”
  Wyświetleń: 745
 114. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu elektronicznego dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 744
 115. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 708
 116. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kasjer/pracownik gospodarczy w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.
  Wyświetleń: 695
 117. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent w Dziale przyrody w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
  Wyświetleń: 691
 118. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 689
 119. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 684
 120. Nabór na wolne stanowisko pracy - Adiunkt w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.
  Wyświetleń: 657
 121. Nabór na wolne stanowisko pracy - Opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 638
 122. Regulamin udzielania zamówień w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
  Wyświetleń: 621
 123. Nabór na wolne stanowisko pracy - Starszy asystent konserwatorski
  Wyświetleń: 607
 124. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Opiekun ekspozycji-przewodnik w Muzeum Czynu Powstańczego
  Wyświetleń: 580
 125. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”
  Wyświetleń: 568
 126. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 563
 127. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 557
 128. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 510
 129. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 506
 130. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 501
 131. Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 495
 132. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 491
 133. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych
  Wyświetleń: 474
 134. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 135. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 470
 136. Regulamin udzielania zamówień w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto).
  Wyświetleń: 463
 137. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) na:Świadczenie bieżących usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 447
 138. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 402
 139. Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 399
 140. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu na okres czterech lat
  Wyświetleń: 330
 141. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy
  Wyświetleń: 292
 142. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) Realizacja elementów wystawienniczych wg projektu Modernizacji Panoramy Powstań Śląskich w Muzeum Powstań Śląskich (...)
  Wyświetleń: 290
 143. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) na: Świadczenie bieżących usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  Wyświetleń: 269
 144. Nabór na wolne stanowisko pracy: Konserwator
  Wyświetleń: 260
 145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: opiekun ekspozycji-przewodnik
  Wyświetleń: 251
 146. Oferty pracy - archiwum
  Wyświetleń: 226
 147. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pracownik gospodarczy
  Wyświetleń: 198
Wersja XML