Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych

Nabór na wolne stanowisko pracy
w  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

2. Komórka organizacyjna:

3. Wymiar czasu pracy:

4. Miejsce pracy:

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

2. Obligatoryjne uprawnienia    

3. Doświadczenie zawodowe

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

2. Zadania pomocnicze

3. Zadania okresowe

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

 

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)
ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE

 

Wersja XML