Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MAD.26.4.2020

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 214 000 euro

na

 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby  obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr. 544642-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

 

 

 

Pełna treść wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania:

PDFOgłoszenie nr 544642-N-2020 z dnia 2020-05-28 r..pdf

DOCXSIWZ cz. I - obiekty OIK.docx

XLSXSIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty OIK.xlsx

DOCXSIWZ cz. III - wzór umowy obiekty OIK.docx

DOCXSIWZ cz. IV - formularz ofertowy obiekty OIK.docx

DOCXSIWZ cz. V- załączniki do oferty obiekty OIK.docx

PDFSIWZ_MAD.26.4.2020.pdf

XADESSIWZ_MAD.26.4.2020.pdf.xades

Wersja XML