Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opole, 01.08.2020 r.

Znak sprawy: MŚO.MAD.26.6.2020.JO


Informacja o udzieleniu zamówienia

DOTYCZY: oGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843 ze zm.) z dnia 16.07.2020 r.

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we wladaniu Muzeum Śląska Opolskiego.

Informuję, że w dniu 01.08.2020 r. udzielono zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie Wykonawcy: UNITREZ OCHRONA OP. Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

 

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Wersja XML