Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet

Działalność Muzeum Śląska Opolskiego jest finansowana głównie ze środków otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (dotacja podmiotowa), a także z dochodów własnych. Udział procentowy środków własnych w rocznym budżecie muzeum wyniósł:
w 2006r. wyniósł 7,5%
w 2007r. wyniósł 5,85%
w 2008r. wyniósł 5,16%

w 2009r. wyniósł 9,7%

w 2010r. wyniósł 4,5%

w 2011r. wyniósł 9,9%

w 2012r. wyniósł 9,8%

w 2013r. wyniósł 7,5%

w 2014r. wyniósł 15,4%

w 2014r. wyniósł 9,9%

 

Wersja XML