Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektor i Rada Muzealna

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora.

 

Dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego jest
Iwona Solisz


Przy Muzeum działa Rada Muzealna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.

Skład Rady Muzealnej kadencji 2019-2023:

 

Wersja XML